วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

ชาวขอนแก่น2,000คนสวดมนต์เมืองนั่งอธิษฐานจิตน้อมระลึกถึง ร.9

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก,กอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่น้องชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ชมรม สมาคม องค์กรต่างๆในจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วม “พิธีสวดมนต์เมืองและอธิษฐานจิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยพระเถระสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น , สวดอิติปิโส 108 จบ ต่อจากนั้น หลวงพ่อพระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดโพธิ์โนนทัน ได้แสดงธรรมเทศนา และนำผู้ร่วมงานนั่งอธิษฐานจิต ในการนี้ได้มีมอบข้าวสารทิพย์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งข้าวสารทิพย์นี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ได้แก่ บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด ,บริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด ,มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ ,มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น เต็กก่าจีซิมเกาะ ,สมาคมปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ,ร้านใจงาม และ ชมรมจิตอาสาขอนแก่นท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และ กิจกรรม”รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง” (แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง) , เวลา 07.00 น. กิจกรรมโรงทานเจ / วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 08.19 น. พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับคืนสู่ที่ประดิษฐานเดิม (แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง) โดยยังต้องคำนึงถึงการปรับตัวแบบใหม่ คือ การปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ เช่น สวมหน้ากากอนามัย หรือ ใส่ Face shield การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่าง หรือ แอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19)

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม