วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมการประกวดร้องเพลง OTOP ลูกทุ่งเสียงทอง ในงาน “ภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่ สู่ชุมชน” งานเทศกาลไหมนานาชาติ ปี 2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ เวทีกลางการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง OTOP ลูกทุ่งเสียงทอง รอบที่ 1 ประเภท ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ นอกจากการจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

โดยมี นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น พัฒนาการอำเภอชนบท เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประชาชนผู้สนใจ ร่วมรับชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวด ทั้ง 28 คน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญด้านการร้องเพลง จำนวน 3 ท่าน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, โรงเรียนกัลยาณวัตร และนักร้อง/นักแต่งเพลง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้

บรรยากาศภายในงานตลอดทั้งวันมีผู้สนใจเดินชมและเลือกซื้อสินค้า อย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าในวันนี้มากถึง 3,173,060 บาท รวมห้าวันมียอดจำหน่ายสะสมทั้งสิ้น 15,807,618 บาท

ผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1.บ้านทองสมสมัย 184,600 บาท

2.ประดับผ้าไหม 115,800 บาท

3.บูท D77 78,000 บาท

4.น่านประดับเงิน 70,200 บาท

5.อัญชลีไหมไทย 46,800 บาท