พัฒนาท้องถิ่น » พช.ขก. ร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ผ้าฝ้ายทอมือ

พช.ขก. ร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ผ้าฝ้ายทอมือ

3 ธันวาคม 2020
249   0

เมื่อวันนี้ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณเวทีกลางลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น/นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือ กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ โดยมีนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าฝ้ายทอมือ ลวดลายอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานให้เลือกชมและเลือกซื้อกว่า 50 บูท ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2563
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ และทีมงาน สพจ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้