วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซต์ โฮเทล จ.อุดรธานี
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จาก อำเภอ พล น้ำพอง และบ้านฝาง รวม 4 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับบริษัท ครีเอท อินเทลลิเจนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการ
ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของการลงพื้นที่โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า