วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

BAM จับมือ จุฬาฯ จัดประกวดนวัตกรรมบ้านรักษ์โลก

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวด ” ปรับปรุงและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกบ้านเดี่ยว หรือ BAM Property Design Contest ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Green Smart Concept (นวัตกรรมบ้านรักษ์โลก) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์จากวิชาความรู้ที่ได้เรียน ในปีนี้นิสิตได้นำเสนอผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 42 ผลงาน และมีนิสิตที่ชนะการประกวด 7 ราย โดย นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ BAM ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตที่ชนะการประกวด รวมทั้งมอบจอทีวี QLED ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ