วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พช.ขก.”ภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่ สู่ชุมชน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563/นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด กว่า 274 บูท กิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และ OTOP นวัตวิถี กิจกรรมชม ชิม ช้อป นาทีทอง นาทีถูก สินค้านำมาลดราคาเพื่อคืนกำไรให้ลูกค้า และชมการแสดงบนเวทีรวม 12 วัน 12 คืน
บรรยากาศภายในงานตลอดทั้งวันมีผู้สนใจเดินชมและเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าในวันนี้ มากถึง 3,064,980 บาท รวมสามวันมียอดจำหน่ายสะสมทั้งสิ้น 9,590,038 บาท
ผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1.บ้านทองสมสมัย 127,900 บาท
2.ประภัสสรผ้าทอมือน่าน 80,000 บาท
3.น่านประดับเงิน 66,000 บาท
4.อัญชลีไหมไทย 60,500 บาท
5.วิโรจน์สิริไหมไทย 55,000 บาท