วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

พช.ขก. ร่วมสืบสานความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไหมมัดหมี่ ร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น/นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น พร้อมใจสวมใส่ผ้าไทย เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทย ตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ซึ่งวันนี้ มีกิจกรรมสำคัญ คือ กิจกรรมช้อบ ชิม ชา วันชิมชา VIP และ กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดการจัดงาน


https://www.youtube.com/watch?v=DFrnPZa41l0

พช.ขอนแก่น : พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “ช้อบ ชิม ชา” วันชิมชา VIP ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2563

และวันนี้ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรม “ช้อบ ชิม ชา” วันชิมชา VIP ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงาน “ช้อบ ชิม ชา” มีกิจกรรมสำคัญ อาทิ 1) การชิม “ชา” ที่พัฒนาจากใบหม่อนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น 2)การจัดแสดง จำหน่ายสินค้า ขอนแก่น Select และกลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับหม่อนไหม 3) การสาธิตการทำชาและการชงชาใบหม่อนแบบดั้งเดิม 4) การแสดงดนตรีจากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น ฯลฯ
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ ร่วมกิจกรรม “ช้อบ ชิม ชา” ในวันนี้ด้วย