วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขก.ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมฯ พบปะและตรวจเยี่ยม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ QD ปี 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณที่ทำการ ข้าวกล้องพ่อสมพงษ์ บ้านสร้างแซ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น/นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาววันดี ศรีขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยทีมงานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ QD ปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่พบปะและตรวจเยี่ยมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP “ข้าวกล้องพ่อสมพงษ์” โดย นายสมพงษ์ ศรีบุญเรือง เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
ในการนี้ นายสำเร็จ คำโหลน พัฒนาการอำเภอน้ำพอง มอบหมายให้ นางสาวสุมารี เต้จั้น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางมนัสนันท์ งามใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย