วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

พช.ขก.เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.30 น./นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2563 รวม 12 วัน 12 คืน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด กว่า 274 บูท กิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และ OTOP นวัตวิถี กิจกรรมชม ชิม ช้อป นาทีทอง นาทีถูก สินค้านำมาลดราคาเพื่อคืนกำไรให้ลูกค้า และชมการแสดงบนเวทีทั้ง 12 คืน
บรรยากาศภายในงานตลอดทั้งวันมีผู้สนใจเดินชมและเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าในวันนี้ มากถึง 3,123,397 บาท รวมสองวันมียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 6,525,058 บาท