วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564

พช.ขก.ลงพื้นเยี่ยมเยือนให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. ณ บ้านคำมืด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น/นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ และนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ชื่นชม และให้กำลังใจครัวเรือนนายสุพร สีษะนัง เลขที่ ม.3 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ซึ่งเป็นครัวเรือนที่มีความมุ่งมั่นมานะ ในการประกอบอาขีพ จนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นพนักงานจ้าง (ครูพาทำ) ตามโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาศักยภาพ “คน” สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เผยแพร่ในรายการ “ทีวีอีสานรวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ช่อง NBT11 ทีวีอีสาน ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.25 – 14.45 น.
ในการนี้ นายเศรษฐวัฒน์ อุทรส พัฒนาการอำเภอกระนวน มอบหมายให้ทีมงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.กระนวน ร่วมลงพื้นที่ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม