วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะ McLaren Club Thailand

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์/นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะ McLaren Club Thailand คณะซุปเปอร์คาร์แบรนด์ดังระดับโลก กว่า 30 คัน ในการโร้ดทริปมายังภาคอีสาน โดยใช้เส้นทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านอำเภอชุมแพ และเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะฯ พร้อมนำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของที่ระลึก อาหาร และสมุนไพรฯ จำนวน 10 กลุ่ม มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม ผู้ประกอบการ กว่า 103,600 บาท