วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น จัดกิจกรรมค้นหากลุ่มแกนนำและสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าขาวม้า

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมการค้นหากลุ่มแกนนำและการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
และพบปะกลุ่มแกนนำที่เคยเข้าร่วมโครงการผ้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย และกลุ่มลูกข่าย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ที่มีศักยภาพในการพัฒนา จากอำเภอเมืองขอนแก่น เขาสวนกวาง เวียงเก่า ชุมแพ และบ้านฝาง รวม 25 คน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ระดับจังหวัด ดำเนินการระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ในการเข้าร่วมกิจรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาร่วมกันวิเคราะห์ ค้นหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด