วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ปชช.สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เพียงกรอกเลขบัตรปชช.

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยให้มีการเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อน ส่วนการเลือกตั้งรูปแบบอื่นปีหน้าทยอยดำเนินการต่อไป พร้อมการเตรียมงบประมาณปี 2564

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเว็บไซต์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/  และจากนั้นให้กรอก เลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จากนั้นกดค้นหา แล้วจะพบข้อมูล ชื่อ วันเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้ง

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น หย่อนบัตรลงคะแนนได้เพียงวันเดียว คือ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.