วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

พช.หนองเรือ : Kick off เปิดกิจกรรมการขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอหนองเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” จุด Kick off ระดับอำเภอ ณ วัดโพธิ์ทอง หมู่ 2 บ้านกงกลาง ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามโครงการ ขอนแก่นมีรัก ปลูกผักกินเอง : เติมน้ำ เติมบุญ จากวัดสู่ชุมชน โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง

โดยมีพระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง, นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ, หัวหน้าส่วนราชการ, นายก อบต.บ้านกงพร้อมคณะ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลบ้านกง, ผู้นำชุมชน, ผู้นำ อช. อ.หนองเรือ, กลุ่มองค์กรสตรี เข้าร่วมกิจกรรมขยายผล ปลูกผักฯ จำนวน 120 คน