วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ขก. พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2563 ภายใต้วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด -19 ซึ่งการจัดงานเทศกาลไหมปีนี้ จัดเป็นปีที่ 42 และเป็นปีที่ 8 ของการยกระดับการจัดงานไหมสู่ความเป็นนานาชาติ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดขอนแก่นให้คงอยู่ และเผยแพร่ไปยังคนรุ่นหลัง รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น การเสริมสร้างและพัฒนาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งผ้าไหมสู่สากล โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดขบวนแห่ทางศิลปะวัฒนธรรมของชาวจังหวัดขอนแก่น การแสดงประกอบแสง สี เสียง การจัดพิธีผูกเสี่ยว การจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน การรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น การเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม การจัดประกวด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม งานแสดงนวัตกรรมในเรื่องของไหม การแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยมีประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเที่ยวชมงาน และกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานฯ และร่วมกิจกรรมสำคัญภายในงานนี้ด้วย