วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

พช.ขอนแก่น ประชุมคณะทำงานเตรียมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือ วางแผน เตรียมการพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” นำไปปลูกรับประทานและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไป
โดยกำหนดพิธีรับพระราชทานเม็ดพันธุ์ผักฯ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น