พช.ขก. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณวัดอุดมคงคารามคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง ) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น/นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวัดอุดมคงคารามคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง ) อำเภอมัญจาคีรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในการนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี นำโดยนางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และร่วมบวชต้นไม้ในบริเวณวัดอุดมคงคารามคีรีเขต