ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญชวนพี่น้องเที่ยวงานไหมมั่นใจปลอดภัยจากโควิท-19