วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานต้อนรับคณะ McLaren Club Thailand

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 6 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหารือสรุปรูปแบบการดำเนินงานและกำหนดการต้อนรับคณะ McLaren Club Thailand คณะซุปเปอร์คาร์แบรนด์ดังระดับโลก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ผ่านการมาเยือนของคณะฯ โดยทางโรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดงานต้อนรับคณะซุปเปอร์คาร์ กว่า 30 คัน ในการโร้ดทริปมายังภาคอีสาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยใช้เส้นทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านอำเภอชุมแพ และเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นผ่านซุ่มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น พร้อมเข้าสักการะพระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง และร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านไก่ย่างเขาสวนกวาง @อวานี ขอนแก่น
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุมหารือ และพร้อมที่จะนำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และของใช้ของที่ระลึก จำนวน 10 กลุ่ม มาจัดแสดงและจำหน่าย ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563