วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

อธิบดีกรมการจัดหางาน เตือนสถานประกอบการ รับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ

 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน สั่งการ กกจ.บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วประเทศ เพื่อป้องกันและสกัดการระบาดของโรคโควิด-19 จากแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานในไทย

นายสุชาติ กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ดำเนินการตามตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในด้านการเฝ้าระวังคนต่างด้าวลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านการคัดกรองโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมืออย่าอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขอให้งดรับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาแบบผิดกฎหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านยังมีความน่ากังวล จึงได้สั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1- 10 ลงพื้นที่เข้มงวดตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงาน โดยเฉพาะสำนักงานจัดหางานจังหวัด 10 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง และราชบุรี ได้กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการของศบค.อย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ “ ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 1,569 ราย  ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวไปแล้ว จำนวน 1,955 คน และผลักดันส่งกลับแรงงานแล้ว จำนวน 1,470 คน คิดเป็นเงินค่าปรับรวม 13,465,800 บาท (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)  โดยคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว   ทั้งนี้ กรมการจัดหางานขอความร่วมมือผู้ที่พบเห็นคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย หรือพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร 0 2354 1729 หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป