วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พช.ขก.ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ช้อบ ชิม ชา” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายสมบัติ กองภา ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบกิจกรรม “ช้อบ ชิม ชา” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2563 โดยกิจกรรม “ช้อบ ชิม ชา” มีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย
1.วันชิมชา VIP วันที่ 1,2,7 และ 8 ธันวาคม 2563
2.การจัดแสดง จำหน่ายสินค้า ขอนแก่น Select และกลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับหม่อนไหม
3.กิจกรรมสาธิตการทำชาและการชงชาใบหม่อน
4.กิจกรรมการแสดงดนตรีจากชมรมผู้สูงอายุ
5.กิจกรรม Business Matching วันที่ 3-6 ธันวาคม 2563
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมและออกแบบการจัดงานเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ สพจ.ขอนแก่นรับผิดชอบในการจัดงานครั้งนี้ด้วย