วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

พช.ขก.ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซต์ โฮเทล จ.อุดรธานี/นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จาก อำเภอ พล น้ำพอง และบ้านฝาง รวม 4 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับบริษัท ครีเอท อินเทลลิเจนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการ
ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก่กลุ่มอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า