วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกสูงใหญ่วิทยา ม.13 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน พร้อมด้วย นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง รักษาราชการแทน ปลัดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในงานมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หลายหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอใกล้เคียง โดยมี นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ และมอบหมายให้ สพอ.อุบลรัตน์ นำโดย นางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ พัฒนาการอำเภออุบลรัตน์ พร้อมทีมงาน กลุ่มองค์กร เครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ มอบเงินทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท , มอบนม ขนม ให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เด่น ของอำเภอ ภายในงาน ซึ่งมี ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก