วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ขก. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ OTOP ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด และบรรยายพิเศษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจากจังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม และชัยภูมิ รวม 180 คน
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ในเรื่อง กฎหมายระเบียบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เกิดประสิทธิภาพ โดยนิติกร สทบ.แห่งชาติ และร่วมกันจัดทำแผนการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้ง 3 จังหวัด