วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

นายกรัฐมนตรีผลักดันเทคโนโลยี 5G เพื่อการบริหารยุคใหม่ พร้อมเปิดพื้นที่ให้สตาร์ทอัพ-เยาวชนไทย ใช้ความสามารถร่วมพัฒนาประเทศ

17 พ.ย. 2020
490

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานดิจิทัลสตาร์ทอัพ “ยกระดับบริการดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G” ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้บริหาร DEPA และสตาร์ทอัพ เสนองานบริการดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรับรองภาคธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยเทคโนโลยี 5G ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


 
ผู้บริหาร DEPA นำเสนอตัวอย่างสตาร์ทอัพที่ DEPA ให้การสนับสนุนคือแพลตฟอร์ม VOOVAM (วู่วาม) ซึ่งเป็นการให้บริการ Virtual Live Streaming ประกอบไปด้วย 6 บริการหลัก ได้แก่ 1) Virtual Live Streaming Event 2) Webinar 3) Virtual Press Conference 4) Virtual Commerce 5) Virtual Learning และ 6) Internal Conferences ว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมสัมมนาและอีเวนท์ต้องนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจด้วยระบบ Virtual Event อาทิ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ การจัดสัมมนา และแถลงข่าวออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ทุกสถานที่ ลดภาระค่ายใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งใช้เทคโนโลยี IoT และ AI ในการนำมาใช้สำหรับระบบพลังงานอาคารอัตโนมัติ แบบออนไลน์ตลอด 24 ชม. สำหรับ โรงพยาบาล โรงแรม อาคารสำนักงาน และโรงงาน เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพระบบพลังงานไฟฟ้า อากาศ น้ำ และสถานะเครื่องจักร ลดค่าใช้จ่ายและสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมเครื่องจักร ด้วย
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชม สตาร์ทอัพไทย ใช้ประโยชน์จากระบบ 5G มาส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ เป็นการบริหารงานที่เท่าทันเทคโนโลยี รัฐบาลก็มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยเช่นเดียวกัน พร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน “สตาร์ทอัพไทย” พร้อมเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาทำงานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วย