วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

พช.ขอนแก่น ให้การต้อนรับพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ทีมผู้นำอาพัฒนาพัฒนาบ้านเกิด ผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกลุ่มองค์กรเครือข่าย ร่วมต้อนรับ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ พร้อมคณะ ด้วยความยินดียิ่ง ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดขอนแก่น
โอกาสนี้ นายเกษตร หาญสุริย์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น /ประธานชมรมข้าราชการบำนาญพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนชาว พช.ขอนแก่น และผู้แทนกลุ่มองค์กรเครือข่าย กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี รวมถึง ผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทั้ง 4 กลุ่มโซน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กรสตรี และเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น รวมใจมอบช่อดอกไม้แด่พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น จากนั้นเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของชาว พช.ขอนแก่น ฉันท์พี่น้อง ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น