วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ผลสำเร็จโครงการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ แปลงสาธิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น/นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ สพอ.มัญจาคีรี นำโดย นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี ออกติดตามการขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรฯ ได้จัดพิธีปลูกพืชผักพระราชทานฯ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 ณ แปลงสาธิตวิทยาลัยเกษตรฯ
ในการนี้ นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษา ได้ร่วมกัน รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปแจกจ่ายและเพาะปลูกในรุ่นต่อไป