วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2563
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย นางสาวณฐมน ศรีอาจ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอรูปแบบการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหมและ OTOP ในการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ซึ่ง สพจ.ขอนแก่น กำหนดพิธีเปิดงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยกราบเรียนเชิญ ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดฯ ในครั้งนี