วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

พช.ขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ พร้อมด้วยนักวิชาการ พนักงานกองทุนฯ สพจ.ขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่รอรับการรักษาพยาบาล