วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP โดยมี นางสิริพร จังตระกุล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรรัฐวิสาหกิจ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ฯ
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ประสานงาน OTOP ทุกอำเภอ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ในวันนี้
นายสมเกียรติ ปันจันตา ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น ว่าได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในและต่างจังหวัด เนื่องในสภาวการณ์ปัจจุบัน สังคมโลกอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง คณะกรรมการศูนย์ฯ เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ จึงได้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น รูปแบบใหม่ สังคมไทยนิวนอร์มอล และบริหารจัดการโดย บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ขณะเดียวกัน ในศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราขการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ด้วยแนวคิด รัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจ ว่า แนวคิดการปรับปรุงศูนย์ฯ OTOP เป็นการตอบโจทย์แนวคิดวิถีใหม่ New Normal และใช้การบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยเป็นกำลังเสริมการขับเคลื่อนสินค้า OTOP เดินไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน จึงมีการใช้ฐานแนวคิด “ขอนแก่นโมเดล” อันเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน การปรับปรุงศูนย์เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงทางกายภาพ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 และเปิดโฉมใหม่ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นี้ รวมเวลาการปรับปรุง 129 วัน ซึ่งในการบริหารจัดการแนวใหม่ มีการจัดจำหน่ายทั้งระบบ online – offline และได้จัดมุม “จิบชาใบหม่อน” เพื่อเสริมเอกลักษณ์ของการเป็น “เมืองหัตกรรม ผ้ามัดหมี่โลก” มาเมืองไหม จิบชาใบหม่อน
ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน ในพื้นที่ 26 อำเภอ อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด รัฐ – ราษฎร์ ร่วมใจ เป็นการแสดงพลังของทุกภาคส่วน ที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการสร้างงานสร้างรายได้ อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นหลัง อันจะนำไปสู่ความมั่นคง ความยั่งยืนทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับคลื่อน ผลักดันให้ศูนย์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และทั้งตลาดภายใน ภายนอกประเทศ จะได้รู้จักผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดขอนแก่น มากยิ่งขึ้น
สำหรับสินค้า OTOP ที่นำมาจำหน่ายภายในศูนย์ฯ ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารศูนย์ประกอบด้วย สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ทั้งภายในจังหวัด และต่างจังหวัด โดยศูนย์เปิดบริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.