วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ออมสินเร่งปล่อยสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ให้อนุมัติง่ายขึ้น

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเตรียมปรับเกณฑ์อนุมัติ สินเชื่อเสริทมพลังฐานราก โดยผ่อนปรนเงื่อนไขการอนุมัติบางหลักเกณฑ์ให้ง่ายขึ้น หลังจากมีผู้ขอสินเชื่อจำนวนมากที่วิเคราะห์สถานะแล้วไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ สาเหตุมาจากไม่ผ่านหลักเกณฑ์ธนาคาร ไม่ผ่านเครดิตบูโร มีความเสี่ยงสูง เช่น มีหนี้บัตรเครดิตจำนวนมาก หรือ เงินดือนน้อย 
ก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้เปิดลงทะเบียนขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ไปแล้วผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร แต่ยังมีผู้แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจนเต็มวงเงิน 10000 ล้านบาท จนธนาคารต้องชะลอการลงทะเบียนไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
ทั้งนี้ หลังจากพิจารณาแล้วพบว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลืออยู่ จึงได้เปิดให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อรอบ 2 ผ่านแอพลิเคชัน MyMo ของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ไปจนกว่าจะเต็มวงเงิน
สำหรับ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ผ่านการจัดสรรวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท 
โดยให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงิน 6 งวดแรก
สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ไปแล้วในรอบแรก สามารถขอสินเชื่อได้ใหม่ โดยธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา ทั้งผ่านและไม่ผ่าน ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคาร และ ข้อความสั้น หรือ SMS