วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สภากาชาดไทย เปิดโครงการครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

เมื่อวันนี้ 12 มิ.ย. 63/ที่ สถานีรถไฟขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน พิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2563 ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น

โดยผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจฝ่า covid-19 จำนวน 100 ชุด ให้แก่ประชาชน

จากนั้นได้ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจฝ่า covid-19 แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 10 ราย ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น อีกด้วย