วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

สกสว. จัดเวทีชี้แจงจัดสรรงบประมาณปี 65 เร่งเครื่องหนุนวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม ยกระดับชาติ

07 พ.ย. 2020
405

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สกสว. ระบุว่าเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงกำหนดเวลา ขั้นตอน และกระบวนการ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอและการขอรับงบประมาณ เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ แผน แนวทางการจัดสรรพร้อมข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน ทั้งในส่วนของงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ให้ตรงกับกรอบการพิจารณา เพื่อนำมาซึ่งการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง อว.