วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาการท่องเที่ยว Gastronomy Tourism for Fun VS แซ่บเวอร์แดนปลาแดก

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานสัมมนาการท่องเที่ยว “Gastronomy Tourism for Fun VS แซ่บเวอร์แดนปลาแดก”*** ซึ่งการสัมมนฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อีกทั้งให้สร้างความตระหนักและรู้คุณค่าของอาหาร มีทัศนคติที่ดีและนิยมหันมาเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในท้องถิ่นและในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยมี นายพฤทธิ์ ราชนาวี ผู้ประกอบการร้านอาหารแตงโมแซ่บเวอร์ และเด็กชายรัชชานนท์ สามารถ จากช่อง YOUTUBE เชฟเรียว Channel เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นอีสาน อีกด้วย

ที่มา/ปชส.ขก.