วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

พช.ขก.ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอเมืองขอนแก่น ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการนายอำเภอเมืองขอนแก่น นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เมืองขอนแก่น เป็นผู้แทนชาว พช.ขอนแก่น มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดเลย