วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

อนันดาฯ ร่วมมือ ม.เกษตรศาสตร์ จัดตั้งศูนย์วิจัยโครงการ ศูนย์ทดลองพืชพันธุ์ประกอบอาคาร หรือ Green Taskforce เพิ่มปอดขนาดใหญ่ให้คนเมือง

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 ขวา) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร (ที่ 3 ขวา) คณบดีคณะเกษตร ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ (ที่ 4 ซ้าย) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว (ที่ 2 ขวา) หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร และดร.กันติทัต ทับสุวรรณ (ที่ 3 ซ้าย) หัวหน้าโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามการศึกษาวิจัยโครงการ ศูนย์ทดลองพืชพันธุ์ประกอบอาคาร หรือ Green Taskforce ผลักดันให้มีพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ต่าง ๆ ให้กับคนเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยอนันดาฯ ตั้งใจให้ทุกโครงการของอนันดาฯ ทำหน้าที่เป็นสวนในเมือง หรือปอดของคนกรุงเทพฯ ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจน ลดคาร์บอนไดออกไซด์ และลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่เข้าไปภายในอาคาร โดยมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพื้นที่ทดสอบการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ไว้ภายในพื้นที่ของบมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ พร้อมมีการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งมีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ 47 ชนิด/พันธุ์ เพื่อทำวิจัยทั้งจะนำไปใช้เป็นพืชพันธุ์ประกอบอาคารต่อไป โดยผลที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าว จะเป็นงานเชิงสาธารณะ ที่ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการพัฒนางานของตัวเองได้โดยทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้บ้านเมืองและสังคมมีสภาพแวดล้อมเมืองที่ดีขึ้น ทั้งเรื่อง มลภาวะพิษ และ อุณหภูมิ เพราะยิ่งมีผู้นำไปใช้ประโยชน์มากเท่าไรก็จะช่วยพัฒนาประเทศได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งถือว่าอนันดาฯ เป็นรายแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่มีศูนย์วิจัยพืชพันธุ์ประกอบอาคาร หรือ Green Taskforce เกิดขึ้นในประเทศไทย