วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

พช.ขก. ร่วมแถลงข่าวงานประชุมนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสโมสร โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวงานประชุมนานาชาติเส้นทางไหมสู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์ The SILK ROAD OF ISAN MICE” ซึ่งจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 โดยในงาน มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การประชุมสัมมนาไหมและผ้าทอมือ การเจรจาธุรกิจ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ และงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ เพื่อสร้างงานไมซ์ระดับนานาชาติที่สะท้อนอัตตลักษณ์และเชื่อมโยงวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพรองรับกลุ่มนักเดินทางไมซ์เข้าสู่พื้นที่ เพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับชุมชน และกระจายรายได้สู่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวณฐมน ศรีอาจ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย