วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

พช.ขก.ร่วมพิธีมอบผ้าห่มตามโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 21

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายจังหวัด ในพิธีมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยตามโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 21 และพลเอกพัฑฒะนะ พุธานานนท์ รองประธานกรรมการบริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด ประธานฝ่ายไทยเบฟ เป็นผู้กล่าวรายงาน และส่งมอบผ้าห่มให้ประธานฝ่ายจังหวัด โดยมีนายรุจติศักดิ์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ และส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ภาคเอกชน เหล่ากาชาด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มในครั้งนี้

โดยกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ“ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 21 ซึ่งจะทำการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200,000 ผืน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ใน 15 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม สกลนคร นครพนม บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ พะเยา และจังหวัดน่าน โดยจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 15,000 ผืน

ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ และนางพนิดา ทวีชีพ พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนที่มารับผ้าห่มในครั้งนี้ด้วย