วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.มัญจาคีรีประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 63

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี/นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการประชุมมีดังนี้

-การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

– ชุมชนท่องเที่ยวotop นวัตวิถี

-การดำเนินการคู่เสี่ยวฯ

-การดำเนินงาน เทศกาลงานไหมนานาชาติ ประจำปี 2563 ฯลฯ