วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น แจ้งเตือนประชาชนระวังโรคตามฤดูกาล โดยเฉพาะโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ RSV ในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในพื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งทุกหน่วยงาน ให้แจ้งเตือนประชาชนในการเฝ้าระวังโรคในคน สัตว์ พืช โดยให้ทุกหน่วยรับผิดชอบได้แจ้งเตือนประชาชนในการระมัดระวังตัวเองคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง พืชชนิดต่างๆที่ปลูก โดยโรคในคน นั้น ขณะนี้ได้เกิดการระบาดของโรค RSV ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่จะพบในเด็กช่วงอายุระหว่าง 2-5 ขวบ และผู้สูงอายุ ที่อายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ รวมไปถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ ขอให้ระมัดระวังตนเอง โดยเฉพาะเด็กเล็ก โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ภายใต้แนวทางการปฏิบัติที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับการป้องกันตนเองจากไวรัสวิด-19 คือ กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันโรคไวรัสโควิด- 19 แล้ว ยังป้องกันโรค RSV ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม โรคหลอดลมฝอยอักเสบ ซึ่งโรคนี้จะมีระยะฟักตัวประมาณ 2 -8 วัน โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 5 วัน จึงจะแสดงอาการ ซึ่งอาการจะคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งความรุนแรงของโรคนี้จะทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวได้ มีออกซิเจนในเลือดต่ำ และหากอาการหนัก อาจจะต้องใช้ท่อช่วยหายใจการสังเกตอาการ คือ หากใช้ปรอทวัดไข้ หากเด็กหรือผู้ป่วย มีอุณหภูมิสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส จะถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรค ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และหมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ ของเล่นเด็กขอให้ทำความสะอาดโดยใช้สเปรย์แอลกอฮอล์พ่นเพื่อฆ่าเชื้อ จังหวัดขอนแก่น ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ่งจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดไวรัสแพร่ขยายตัว ไม่เฉพาะคน สัตว์เลี้ยง รวมไปถึงสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์น้ำ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไปให้คำแนะนำข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและความสามารถในการป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพาะโรค RSV นั้นได้มีการแจ้งเตือนมาเป็นเวลากว่า 2 เดือน ขอให้ผู้ปกครองได้หมั่นสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการเหมือนไข้หวัด อย่าวิเคราะห์อาการและซื้อยามากินเอง ให้รีบปรึกษาแพทย์โดยทันทีเพื่อความปลอดภัย

ที่มา/ปชส.ขก.