วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

การสมัครรับการเลือกตั้ง นายก-ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก กกต.แจงเข้มผู้สมัครหาเสียงให้ทำตามกฏกติการ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 63/ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือ อบจ.ขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.สนง.กกต.ขอนแก่น และ นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กต.อบจ.ขอนแก่น เข้าทำการควบคุมการสมัครรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและผู้บริหาร อบจ.ขอนแก่น ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น ได้กำหนดให้มีการสมัครรับการเลือกตั้งวันนี้เป็นวันแรก โดยบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปอย่างคึกคัก มีว่าที่ผู้สมัคร และผู้ให้การสนับสนุนทยอยกันเดินทางมาลงเวลาก่อนถึงเวลาการรับสมัครจำนวนมาก ซึ่ง กกต.อบจ.ขอนแก่น ได้กำหนดพื้นที่และขั้นตอนของการสมัครรับการเลือกตั้งตามขั้นตอนตามที่ กกต.กลาง กำหนด*** เมื่อถึงเวลา 08.30 น. กกต.อบจ.ขอนแก่น ได้ทำการกดกริ่งสัญญาณของการทำการสมัครรับการเลือกตั้งตามขั้นตอน โดยผู้ที่ลงสมัครรับการเลือกตั้งในส่วนของ นายก อบจ.ขอนแก่น นั้นปรากฎว่า นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ อดีต นายก อบจ.ขอนแก่น หลายสมัย ได้นำทีมมาลงเวลา และแสดงตัวเป็นผู้สมัครเช่นเดิม ท่ามกลางผู้ให้การสนับสนุนที่มาคอยให้กำลังใจจำนวนมาก

นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.สนง.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า เป็นไปตามกระบวนการเนื่องจากว่าว่าที่ผู้สมัครมาตั้งแต่เช้าก่อน 8:30 น. ถือว่ามาพร้อมกันและเข้าสู่กระบวนการที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งจับฉลากเลือกเบอร์ตามกระบวนการ มีมาสมัครวันนี้ นายก อบจ.ขอนแก่น 7 ท่าน ส่วนสมาชิก อบจ.ซึ่งมีเขตเลือกตั้งมี 42 เขต มีผู้มาสมัครจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงอำนวยความสะดวกให้อย่างดี พร้อมหนังสือเชิญชวนให้ท่านผู้สมัครทุกท่านมาประชุมเชิงสมานฉันท์ในวันที่ 11 พ.ย.นี้ ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น เพราะจะชี้แจงเรื่องขบวนการหาเสียงหลักการการยื่นการใช้จ่าย ตามระเบียบวิธีการหาเสียง ข้อห้ามต่างๆให้ถูกต้อง โดยเฉพาะป้ายมีโปสเตอร์มีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ทาง facebook ทางกลุ่มไลน์ กำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะช่วยในส่วนที่เป็นคุณเป็นโทษกับผู้สมัครไม่ได้ ยกเว้นกับทางราชการให้ช่วยเหลือในการปิดประกาศต่างๆเป็นกระบวนการปกติที่ใช้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นขบวนการต้องตรวจสอบและอยากให้ผู้ที่เข้ามาเสนอตัวให้ประชาชนเลือกเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดไม่ด่างพร้อยในเรื่องอื่นๆที่จะอาสาเข้ามาทำงานเป็นผู้แทนของประชาชนในท้องถิ่นของเรา

ที่มา/ปชส.ขก.