วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มทร.อีสาน ร่วมมือ ไมโครซอฟท์ วางระบบมหาวิทยาลัยสู่เส้นทาง “Digital Transformation” ในทุกมิติ

03 พ.ย. 2020
618

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “Education Transformation Agreement” ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอร์ริน (พระราม 9) กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี และมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามความร่วมมือ ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณปวิช ใจชื่น รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจภาครัฐและภาคการศึกษา และคุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการธุรกิจภาคการศึกษา

สำหรับความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของ มทร.อีสาน สู่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดย มทร.อีสาน จะสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบของไมโครซอฟท์ Digitize University with MS Azure Platform รวมถึงจะมีการพัฒนาหลักสูตรด้านดิจิทัลให้กับบัณฑิต มทร.อีสาน เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อีกทั้งจะร่วมกันพัฒนานวัตกรรม University Innovative and Training Lab สำหรับต่อยอดนวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลระดับสูงบนระบบ Microsoft Azure Cloud ซึ่งทางบริษัทจะสนับสนุนการติดตั้ง Microsoft Community Training เพื่อนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่ความสำเร็จบนเส้นทาง “Digital Transformation” ในทุกมิติ