วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมระบบติดตามผู้เดินทางเข้าออก ภายในเกาะสมุย Samui Smart City Command Center สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ณ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมระบบติดตามผู้เดินทางเข้าออกภายในเกาะสมุย ศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด Samui Smart City Command Center โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย 


 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุประบบการทำงานของกล้องวงจรปิด Samui Smart City Command Center ที่มีประสิทธิภาพด้านการตรวจจับใบหน้าคนและป้ายทะเบียนรถ เพื่อสนับสนุนการลดและป้องกันอุบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอำเภอเกาะสมุยและนักท่องเที่ยว โดยการดำเนินการของศูนย์ดังกล่าวใช้ระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1,044 ตัว รอบเกาะสมุย โดยมีห้องควบคุม ณ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย พร้อมทั้งมีการติดตั้งฟรี WiFi 26 จุด บนเกาะสมุย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการใช้ Application SAFE T (SAFE-Travel) เชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะสมุยกับระบบการตรวจจับใบหน้า เพื่อให้การตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านสุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับสมุยเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมและขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด Samui Smart City Command Center ในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย
 
อนึ่ง ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ณ ช่องทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้กระทรวงสาธารณสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อฟื้นฟูเศรฐกิจควบคู่การดูแลด้านสุขภาพให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและปลอดภัย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยความสนใจ และขอให้เตรียมความพร้อมหากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้น ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในระบบ Alternative Local State Quarantine (ALSQ) ณ โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย พร้อมเยี่ยมชมห้องตัวอย่างในระบบ ALSQ ด้วย ทั้งนี้ เมื่อนักท่องเที่ยวอยู่ใน ALSQ ครบตามกำหนด 14 วัน หากไม่พบเชื้อก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ของเกาะสมุยได้ โดยจะมีการมอบหนังสือรับรองการเข้าพักใน ALSQ และกำไลข้อมือ (Wristband) เพื่อติดตามการเดินทางท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย และนักท่องเที่ยวจะต้องอยู่ในอำเภอเกาะสมุยอย่างน้อย 7 วัน โดยจะมีการติดตามผ่าน QR Code Samui Health Pass ในทุก ๆ วัน แต่หากพบเชื้อก็มีกระบวนการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานรองรับในการส่งตัวเพื่อรับการรักษาต่อไป  โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณผู้ประกอบการโรงแรมเชอราตันที่ร่วมมือกับรัฐบาลในการดำเนินการดังกล่าวพร้อมแนะให้ปลูกต้นไม้หอมของไทยประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและลดความเครียดได้ด้วย
 
สำหรับโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมินเป็นโรงแรมสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ALSQ) ในเขตอำเภอเกาะสมุย ขณะนี้มีจำนวน 8 โรงแรม ได้แก่ โรงแรม เชอราตัน สมุย รีสอร์ท เดอะสปา มีเลีย เอาท์ริกเกอร์เกาะสมุย บีช รีสอร์ท บ้านหินทราย รีสอร์ทแอนด์สปา บันยันทรี รีสอร์ท อิมเพียน่า และโรงแรมออร่า สมุยเบสท์ บีช โฮเทล เป็นต้น