วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

พช.ขก. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สำลี เจริญรัตนไพฑูรย์ มารดาของ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ วัดประสิทธิ์ไพศาล ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวสุพิชชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.ชุมแพ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สำลี เจริญรัตนไพฑูรย์ มารดาของ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีฯ เพื่อไว้อาลัยแด่ผู้วายชนม์อย่างพร้อมเพรียง