วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมติดตามแนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ประชุมติดตามแนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง (สังกัดกระทรวงเกษตรฯ) นายอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งในภาคบ่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ จะเดินทางต่อไปยังที่ทำการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โคแม่พันธุ์อำเภอศรีสมเด็จ บ้านเหล่าดอนไฮ ม.8 ต.เมืองเปือย อ.ศรีสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์