วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO

31 ต.ค. 2020
989

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกำหนดการ วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 หรือ เว็บไซต์ WWW.BSRU.AC.TH