วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น หนุน OTOP เด่น เสริมช่องทางการจำหน่าย online

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น./นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายตันติกร ศรีมนตรี นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP ให้การสนับสนุนแนะนำและสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทาง Online เช่น การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ การเขียนคอนเทนน์สินค้า การไลฟ์สดจำหน่ายสินค้า แก่เครือข่าย OTOP อำเภอหนองเรือ ณ ร้านเฮือนฝ้ายงาม ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น