วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “ตลาดชุมชนคนขอนแก่น@บิ๊กซี”

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาขอนแก่น
นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดชุมชนคนขอนแก่น@บิ๊กซี” โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้บริหารห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้
ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานภาคีที่มีภารกิจในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการฐานราก อาทิ เกษตรจังหวัดขอนแก่น พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและส่งเสริมให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จึงได้กำหนดจัดงานในวันนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น ให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และบรรเทาความเดือดร้อน โดยห้างสรรพสินค้า Big C ได้อนุเคราะห์พื้นที่บริเวณชั้น 2 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ งานนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมพิธีเปิดงาน และเยี่ยมชมให้กำลังใจร้านค้าของเกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนที่มาร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้