วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill บุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ “ รุ่นที่ 5

13 พ.ค. 2024
36

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม Upskill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และข้อบกพร่อง กรณีศึกษาข้อชี้มูล จาก องค์กรและหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การบริหารสัญญา ปัญหาการอุทธรณ์ ข้อร้องเรียน อุปสรรคในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 121 ท่าน

    วิทยากร อาจารย์ธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการส่งเสริมและบูรณาการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น และ อาจารย์ศิลิกา การดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความกระจ่าง กรณีหากมีการอุทธรณ์จะดำเนินการต่ออย่างไร แนวทางการพิจารณาคำอุทธรณ์ กรณีใดบ้างจะต้องส่งคำอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาทบทวนไปยังกรมบัญชีกลาง แม้กระทั่งการแก้ไขสัญญา การพิจารณาลดหรืองดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา การคิดค่าปรับ ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องเข้าใจและทราบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ภาพ : นางสาวอุมาพร ปาลสาร

ข่าว : นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล

ทีมงานภาคสนาม : นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ นางสาววาสนา จงจิตกลาง และนางสาวอุมาพร ปาลสาร

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐฯ
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งและบทบาทการทำงานที่ตรงความต้องการของประชาชน
สำนักบริการวิชาการ เขย่าทักษะบุคลากรด้วยการประยุกต์ใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน
สำนักบริการวิชาการ ยกระดับศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร Upskill “ทบทวน การดำเนินการในกิจการสภาและการประชุมสภาท้องถิ่นฯ”
มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ
มข. พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน”