วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขก. ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สำลี เจริญรัตนไพฑูนย์ มารดาของ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล มูลนิธิชุมแพการกุศล อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สำลี เจริญรัตนไพฑูรย์ มารดา โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในวันนี้จำนวนมาก

ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกลุ่ม องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ พร้อมมอบเงินร่วมทำบุญจากชาว พช.ขอนแก่น จำนวน 13,000 บาท